החלפת צינור אחד וחצי צול מגולוון שהתפוצץ בצינור פקס

לפני
אחרי

החלפת מקטע צינור 4 צול עקב נזילה

לפני פתיחת הקיר
אחרי החלפת הצינור

שיפוץ כולל חדר אמבטיה יחידת הורים

במהלך העבודה
לקראת סיום